Werkwijze

CreAtelier D8 beoogt een mooie plek te zijn waar ontwikkeling van en door eigen creativiteit op de eerste plaats komt.

Het Atelier is zodanig ingericht dat zelfstandig werken bevorderd wordt. In overleg met en onder begeleiding van een professional ga je aan de slag. Zaken als ontwerp, materiaal, uitvoering, etc. komen aan de orde. Daarnaast leer je de bijbehorende technische aspecten.
Doordat het aanbod erg divers is, kom je in de gelegenheid om veel inspiratie op te doen. Hierdoor kun je eenvoudig nieuwe activiteiten en uitdagingen aan gaan. Ook zie en leer je veel van je mededeelnemers /-cursisten. Er is een uitgebreide bibliotheek aanwezig. Deze bestaat uit boeken die gebaseerd zijn op technische kennis, boeken die ideeën en ontwerpen laten zien en kunstboeken. Verder staat er een pc ter beschikking.

Visie

CreAtelier D8 wil een beweging op gang brengen door het ontdekken en stimuleren van eigen mogelijkheden.

Met het aangaan van nieuwe uitdagingen wordt een beweging in doen en denken op gang gebracht. Dit bewegen zal leiden tot het creëren van nieuwe ideeën, het durven aangaan van andere technieken, het uitvinden van een eigen werkwijze en tot slot het tot uitvoering brengen van een uniek werkstuk.
Een bepaalde mate van aanwezige of opgewekte nieuwsgierigheid maakt dat er niet alleen wordt gewerkt met voor de hand liggende oplossingen, maar dat ook nieuwe oplossingen ontdekt worden. Grenzen worden verlegd. Vertrouwen in eigen kunnen wordt daardoor opgebouwd. Het Atelier heeft een laagdrempelig karakter. Iedereen van jong tot oud kan bij CreAtelierD8 terecht om op elk niveau aan de slag te gaan. Belangrijk is dat je onder begeleiding zelfstandig leert en gaat werken.